limp merila, etaloniranje, overavanje, bazdarenje, fiskalne kase, laboratorija
Početna Etaloniranje Overavanje Kontrolisanje Kontakt
ETALONIRANJE TEGOVA OD 500 kg SOFTVER


Overavanje merila mase

Limp Merila je ovlašćeno telo za overavanje:
- Tegova klase M1 i M2 (Rešenje br. 393-4/0-02-2547/4)
- Neautomatskih vaga (Rešenje br. 393-4/0-02-2548/3)
- Automatskih vaga (Rešenje br. 393-4/1-02-4031/2)

Tipovi vaga za koje je obavezno overavanje:
- za merenje mase u oblasti komercijalnih transakcija raznih vrsta proizvoda - trgovinske transakcije u kojima je cena proizvoda direktno proporcionalna njihovoj masi,
- za merenje u oblasti izračunavanja putarina, kazni, tarifa, premija odštete i sličnih vrsta plaćanja,
- za merenje mase u cilju sprovođenja zakona ili propisa,
- za merenje mase u medicinskoj praksi,
- za merenje mase u svrhu pravljenja lekova na osnovu recepata i njihovoj analizi koja se obavlja u medicinskim i farmaceutskim laboratorijama,
- za utvrđivanje cene proizvoda na osnovu na bazi merenja mase u oblasti direktnog obračuna i pakovanih proizvoda.


Izvod iz registra ovlašćenih tela

Preuzmite dokumenta:

Zahtev za overavanje
Administrativna taksa
Uslovi poslovanja
Prigovori i žalbe
Obrazac za podnošenje žalbe

Izvod iz registra ovlašćenih tela za overavanje