limp merila, etaloniranje, overavanje, bazdarenje, fiskalne kase, laboratorija
Početna Etaloniranje Overavanje Kontrolisanje Fiskalni program Kontakt
ETALONIRANJE TEGOVA OD 500 kg


Etaloniranje vaga i tegova

Etaloniranje je skup postupaka kojima se, pod određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti veličina, sa njihovim mernim nesigurnostima, koje ostvaruju etaloni, i odgovarajućih pokazivanja, sa pridruženim mernim nesigurnostima, koje daje rezultat merenja. Jednostavnije rečeno, to je poređenje vrednosti pokazivanja vašeg merila, sa stvarnim (referentnim) vrednostima, uz izračunavanje merne nesigurnosti.

laboratorija za etaloniranje tegova

Akreditovani smo za etaloniranje elektromehaničkih vaga sa neautomatskim funkcionisanjem od 1mg do 12t i tegova klase tačnosti M1 i M2 od 1g do 500kg.

Preuzmite dokumenta:

Obim akreditovanja
Uslovi poslovanja
Poverljivost
Politika kvaliteta
Prigovori i žalbe
Sertifikat laboratorija za etaloniranje

Limp Merila je arkreditovana laboratorija za etaloniranje vaga i tegova, po standardu SPRS ISO/IEC 17025:2006 od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS). Ukoliko želite da etalonirate vaše merilo pošaljite nam popunjen zahtev za etaloniranje. Nakon etaloniranja dobijate uverenje o etaloniranju. Primer uverenja možete pogledati ovde

Akreditovana laboratorija za etaloniranje