limp merila, etaloniranje, overavanje, bazdarenje, fiskalne kase, laboratorija
Početna Etaloniranje Overavanje Kontrolisanje Kontakt
ETALONIRANJE TEGOVA OD 500 kg SOFTVER


Etaloniranje vaga i tegova

Etaloniranje je skup postupaka kojima se, pod određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti veličina, sa njihovim mernim nesigurnostima, koje ostvaruju etaloni, i odgovarajućih pokazivanja, sa pridruženim mernim nesigurnostima, koje daje rezultat merenja. Jednostavnije rečeno, to je poređenje vrednosti pokazivanja vašeg merila, sa stvarnim (referentnim) vrednostima, uz izračunavanje merne nesigurnosti.

laboratorija za etaloniranje tegova

Akreditovani smo za etaloniranje elektromehaničkih neautomatskih vaga od 1 g do 20 t i tegova klase tačnosti M1 1 mg do 20 kg i klase tačnosti M2 nazivne mase 500kg.

Preuzmite dokumenta:

Obim akreditovanja
Uslovi poslovanja
Poverljivost
Politika kvaliteta
Prigovori i žalbe
Sertifikat laboratorija za etaloniranje

Limp Merila je arkreditovana laboratorija za etaloniranje vaga i tegova, po standardu SPRS ISO/IEC 17025:2017 od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS). Ukoliko želite da etalonirate vaše merilo pošaljite nam popunjen zahtev za etaloniranje. Nakon etaloniranja dobijate uverenje o etaloniranju.

Akreditovana laboratorija za etaloniranje